در حال نمایش 5 نتیجه

گیربکس حلزونی VF/U

گیربکس حلزونی VF/U 150 سهند

موجود در انبار

20,970,000 تومان22,250,000 تومان
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
شافت خروجی

دارد(شافت کوتاه)

,

ندارد

نسبت تبدیل

7

,

10

,

15

,

20

,

30

,

40

,

46

,

54

,

64

,

72

,

80

,

100

گیربکس حلزونی VF/U 185 سهند

موجود در انبار

30,430,000 تومان31,950,000 تومان
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
نسبت تبدیل

7

,

15

,

19

,

23

,

30

,

38

,

48

,

56

,

60

,

80

,

100

شافت خروجی

دارد(شافت کوتاه)

,

ندارد

گیربکس حلزونی VF/U 210 سهند

موجود در انبار

54,570,000 تومان58,240,000 تومان
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
نسبت تبدیل

7

,

10

,

16

,

20

,

32

,

42

,

48

,

60

,

70

,

80

,

100

شافت خروجی

دارد(شافت کوتاه)

,

ندارد

گیربکس حلزونی VF/U 250 سهند

موجود در انبار

88,800,000 تومان92,790,000 تومان
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
نسبت تبدیل

7

,

10

,

15

,

20

,

30

,

40

,

50

,

60

,

80

,

100

شافت خروجی

دارد(شافت کوتاه)

,

دارد(شافت بلند)

,

ندارد(هالوشافت)

گیربکس حلزونی VF/U 300 سهند

موجود در انبار

137,500,000 تومان147,000,000 تومان
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
نسبت تبدیل

7

,

10

,

15

,

20

,

30

,

40

,

50

,

60

,

80

,

100

شافت خروجی

دارد(شافت کوتاه)

,

دارد(شافت بلند)

,

ندارد(هالوشافت)