در حال نمایش 7 نتیجه

گیربکس آویز شریف

گیربکس آویز شریف F47

موجود در انبار

15,600,000 تومان16,450,000 تومان
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
فلنج خروجی

دارد

,

ندارد

گیربکس آویز شریف F67

موجود در انبار

20,000,000 تومان21,600,000 تومان
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
فلنج خروجی

دارد

,

ندارد

گیربکس آویز شریف F77

موجود در انبار

31,000,000 تومان33,650,000 تومان
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
فلنج خروجی

دارد

,

ندارد

گیربکس آویز شریف F87

موجود در انبار

48,000,000 تومان52,300,000 تومان
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
فلنج خروجی

دارد

,

ندارد

گیربکس آویز شریف F97

موجود در انبار

66,000,000 تومان71,800,000 تومان
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
فلنج ورودی

دارد

,

ندارد

گیربکس آویز شریف F107

موجود در انبار

117,000,000 تومان126,000,000 تومان
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
فلنج ورودی

دارد

,

ندارد

گیربکس آویز شریف F127

موجود در انبار

225,000,000 تومان241,500,000 تومان
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
فلنج ورودی

دارد

,

ندارد