در حال نمایش 7 نتیجه

گیربکس هلیکال

گیربکس هلیکال G1 شریف

موجود در انبار

5,900,000 تومان7,650,000 تومان
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
فلنج خروجی

دارد

,

ندارد

فلنج ورودی

دارد

,

ندارد

گیربکس هلیکال G2 شریف

موجود در انبار

7,700,000 تومان9,450,000 تومان
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
فلنج خروجی

دارد

,

ندارد

فلنج ورودی

دارد

,

ندارد

گیربکس هلیکال G3 شریف

موجود در انبار

11,480,000 تومان12,780,000 تومان
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
فلنج خروجی

دارد

,

ندارد

فلنج ورودی

دارد

,

ندارد

گیربکس هلیکال G6 شریف

موجود در انبار

39,000,000 تومان49,550,000 تومان
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
فلنج خروجی

دارد

,

ندارد

فلنج ورودی

دارد

,

ندارد

گیربکس هلیکال G7 شریف

موجود در انبار

79,000,000 تومان97,350,000 تومان
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
فلنج خروجی

دارد

,

ندارد

فلنج ورودی

دارد

,

ندارد